กล้วยไข่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muss (AA group) “Kluai …