ลิ้นจี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonm. ชื่อสา …