ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium hirsutum L. ชื่อสามัญ  …