กล้วยน้ำว้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum L. ชื่อสาม …