เดือย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lacryma-jobi ชื่อสามัญ : P …