หนอนตายหยาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stemona tuberosa Lour. ชื …