พริกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum L. ชื่อสามัญ : B …