กานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr. …