ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray ชื่อส …