ถั่วลิสง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arachis hypogaea L. ชื่อสามั …