งา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesamum indicum L. ชื่อสามัญ : Ses …