กล้วยหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum Linn.Fam ชื่อ …