สบู่ดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha curcas L. ชื่อสามัญ : …