มะม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. ชื่อสามัญ  …