ต้นปอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Broussonetia papyrifera (L.) L& …