หน่อไม้ฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus officinalis L. …