กานพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& amp;Perry

ชื่อสามัญ : Clove

 กานพลู

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

สภาพพื้นที่

เป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 900 เมตร

ควรเป็นพื้นที่ดอนหรือที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง

ควรมีแหล่งน้ำ

ลักษณะดิน

ดินร่วนซุย ความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี

มีค่าความเป็น กรด-ด่าง ที่เหมาะสมประมาณ 5.5-6.5 pH

หน้าดินลึก

สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000-3,000 มิลลิเมตรต่อปี

อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 22-33 องศาเซลเซียส

เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นและความชื้นสูง

การเตรียมดิน

ถ้าเป็นพื้นที่ไม่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ให้ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่อง ระบายน้ำภายในสวน ถ้าเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องไถพรวน ตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์

การเพาะเมล็ด

เลือกเมล็ดที่สุกซึ่งจะมีสีดำ แช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วลอกเอาเนื้อหุ้มเมล็ดออก นำไปเพาะในกระบะเพาะ หลังจากต้นสูงประมาณ 5-7 เซนติเมตร ย้ายลงชำในถุงบรรจุดินผสม ( ดิน : แกลบ : ปุ๋ยคอก ) ในอัตรา 3 : 2 : 1 นานประมาณ 12 เดือน ต้นจะสูงประมาณ 50 เซนติเมตร จึงนำไปปลูก

การเลือกต้นพันธุ์

ต้นพันธุ์ที่นำไปปลูกได้้จากการเพาะเมล็ด

มีความสมบูรณ์แข็งแรง

มีระบบรากสมบูรณ์ รากไม้ขดหรืองอ

ระยะปลูก

ระยะระหว่างต้นประมาณ 4.5 เมตร ระหว่างแถวประมาณ 6.0 เมตร

การเตรียมหลุมปลูก

ขุดหลุมขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 5 กิโลกรัม

การปลูก

ปลูกในต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน

นำต้นกร้ากานพลูที่แข็งแรงมาปลูกในหลุม หาไม้ปักค้ำและผูกด้วยเชือกด้านข้างกานพลูหาใบมะพร้าวหรือวัสดุอื่นมาให้ร่มเงา ควรหาพืชปลูกแซม หรืออาจปลูกแซมในสวนมะพร้าว หมาก จันทร์เทศ เพื่อช่วยพรางแสง ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงต้องหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอ

การพรางแสง

พรางแสง เพื่อช่วยลดความแรงของแสงแดด และลดการคายน้ำ โดยหาใบมะพร้าวหรือวัสดุอื่นมาให้ร่มเงาต้นกานพลูที่เพิ่งปลูกใหม่ ควรหาพืชปลูกแซม หรืออาจปลูกในสวนมะพร้าว หมาก จันทร์เทศ เพื่อช่วยพรางแสง

การเก็บเกี่ยว

ต้นการพลูสามารถให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ประมาณ 4-5 ปี จะให้ดอกประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน และจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือน ธันวาคม ดอกที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว มีลักษณะเป็นสีเหลืองและสีชมพูอ่อนๆ ซึ่งเป็นช่วงดอกตูม ก่อนดอกบานจะมีคุณภาพและสรรพคุณดีที่สุด เก็บเกี่ยวโดยใช้มือเก็บ หรือใช้กรรไกรตัดทั้งช่อดอก เพื่อไม่ให้กิ่งกานพลูไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมาก หากกิ่งได้รับความบอบช้ำจะทำให้ออกดอกน้อย สำหรับต้นที่สูงให้ใช้พะองหรือบันไดพาด เพื่อหลีกเลี่ยงการโน้มกิ่งแรงๆ

การใช้ประโยชน์ 

ดอกตูมแห้งของกานพลูใช้แก้ท้องเสีย ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจากนี้ใช้ผสมในยาอมบ้วนปาก ดับกลิ่นปาก และพบว่าในน้ำมันหอมระเหย ( Clove Oil ) ที่กลั่นได้จากดอกมีส่วนประกอบสำคัญ คือ “ยูจินอล” ให้รสเผ็ด นิยมนำมาผสมอาหารต่างๆ  เพื่อแต่งกลิ่น นอกจากนี้ ยังใช้ปรุงยาต่างๆ เช่น ยาระงับกลิ่นปาก ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดท้อง และยังใช้ปรุงเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกคาร์เนชั่น และกลิ่นวานิลลา

การแปรรูป

นำผลผลิตที่ได้ (ดอกสด) หักก้านออกให้เหลือแต่ดอก ทำให้แห้ง โดยการตากแดดประมาณ 4-5 วัน ควรระวัง ไม่ให้ดอกแห้งเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ดอกมีลักษณะเหี่ยวย่นและเปราะหักง่าย

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับ กานพลู

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

 S-Matrix-snatur

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นต้นพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์/แช่ท่อนพันธุ์/ฉีดพ่นท่อนพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน)

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณสูตรละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และ อส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน