smatrix1

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 (500 มล.)

เป็นนวัตกรรมสารอินทรีย์เสริมชนิดใหม่สำหรับพืช ที่ประกอบด้วยอนุภาค Organic carbon compound พร้อมสารที่มีประโยชน์หลากหลายขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืช ทั้งใบและลำต้นได้โดยไม่ต้องรอปากใบเปิด (จุดรับสารอาหารทางใบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้ใบพืช) ซึ่งพืชสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันที ช่วยลัดวงจรการทำงานของพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย ให้มีการเจริญงอกงามและเติบโตได้สม่ำเสมอ เสริมความแข็งแรงของพืช เพื่อให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยว สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณประโยชน์ ของ เอส-แมททริกซ์ สูตร 1
1. ช่วยให้การเจริญเติบโตทางราก กิ่ง ใบ และผลให้ตั้งตัวและแตกกอได้เร็วขึ้น
2. ช่วยทำให้ระบบการเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่างสมดุลย์ และต่อเนื่อง
3. ช่วยเสริมสร้างเม็ดคลอโรฟิลด์ในพืช ทำให้พืชเขียวขึ้น
4. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
5. ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม 
แห้งแล้ง ได้ดีขึ้น
6. ช่วยปรับสภาพดินให้มีสภาพที่ควรแก่การใช้งานของพืช
7. ช่วยลดแรงตึงผิว (แรงต้านการดูดซึม)  ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ของน้ำ ทำให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้น
8. ช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดีและรวดเร็วขึ้น
9. ช่วยให้พืชหลักทนต่อพิษของยาฆ่าหญ้า โดยไม่เหลืองไม่ชะงัก และฟื้นจากอาการเสื่อมโทรมได้เร็ว
10. ช่วยเร่ง  การงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ทำให้ระบบรากพืชและต้นกล้าแข็งแรง
11. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มเพาะพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช
12. พกพาสะดวก ใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ำแล้วฉีดหรือราดดินได้เลย ไม่ต้องหว่าน
13. ช่วยทดแทนปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ ทำให้ประหยัดค่าปุ๋ย/ไร่
14. สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีทางการเกษตรได้ทุกชนิด
15. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม


ราคาสินค้า : 625 บาท
PV : 100 คะแนน

 

smatrix2

 

เอส-แมททริกซ์ สูตร 2

เป็นนวัตกรรมสารอินทรีย์เข้มข้นสำหรับพืช ประกอบด้วยอนุภาคธาตุอาหารที่จำเป็นหลากหลาย ขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืช ทั้งใบและลำต้นได้ทันที พร้อมเสริมพลังงานเพื่อให้พืชสร้างคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและวิตามิน ทำให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

คุณประโยชน์
เป็นสารอินทรีย์เข้มข้น สกัดจากธรรมชาติ (organic) 100%มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วนสมบูรณ์สามารถซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอปากใบเปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสารอาหารจากดินช่วยทำให้กลไก และกระบวนการสร้างอาหารของพืชเป็นไปอย่างต่อเนื่องต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดความเสียหายของผลผลิต อันเนื่องจากสภาวะไม่เหมาะสมทำให้พืชมีอัตราการออกดอกและติดผลได้มากขึ้นช่วยเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพที่ดีขึ้นพกพาสะดวก ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ และฉีด ไม่ต้องหว่านมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมแนะนำใช้กับพืชยืนต้น และพืชสวน

หมายเหตุ : ไม่ควรใช้กับพืชที่เพิ่งเริ่มงอก เนื่องจาก เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 เป็นสารอินทรีย์สกัดที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้พืชช็อคได้


ราคาสินค้า : 2,063 บาท
PV : 375 คะแนน

smatrix3

เอส-แมททริกซ์ สูตร 3

ประกอบด้วยสารอินทรีย์พิเศษ ชนิดเข้มข้นที่เน้นเสริมภูมิคุ้มกันของพืชให้แข็งแรง พร้อมด้วยประสิทธิภาพของอนุภาคสารขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบและลำต้นได้ทันที ออกฤทธิ์ต่อต้านและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างทั่วถึง เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาของโรคพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ และให้ผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัยของพืช พร้อมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

คุณประโยชน์
ช่วยต่อต้านและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคแคงเกอร์ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีโปร่งแสง โรคเมล็ดด่าง โรคเน่าคอรวง โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคราดำ โรคผลเน่า โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคดอกเน่า โรคราสนิม โรคช่อดอกแห้ง ฯลฯเมื่อใช้ เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 เป็นประจำต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาของโรคพืช ทำให้พืช เจริญเติบโตได้อย่างปกติ และให้ผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดทุกช่วงวัยของพืช พร้อมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม


ราคาสินค้า : 2,063 บาท
PV : 375 คะแนน

smatrix4

 

เอส-แมททริกซ์ สูตร4

เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารอินทรีย์ธรรมชาติพิเศษสกัดจากกลุ่มวิตามิน และอนุภาคสารเสริมประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานยับยั้งการเกิดแมลงศัตรูพืช
คุณประโยชน์
ช่วยทำลายกระบวนการเจริญเติบโตของไข่, ตัวอ่อนของแมลง ทำให้แมลงไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ พร้อมทั้งทำลายระบบทางเดินหายใจของแมลงและตายไปในที่สุด ช่วยลดการระบาดของแมลง นอกจากนี้ด้วยอนุภาคระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก สามารถแพร่กระจายครอบคลุมทั่วทั้งต้นพืช  ทนต่อการชะล้างของฝน  และทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของพืชได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการทำงานของเอส-แมททริกซ์ สูตร 4 จะมีอนุพันธ์ Tocopherol ของกลุ่มวิตามิน E เข้าไปเคลือบผิวของไข่แมลง ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ไข่จึงฝ่อและฟักออกมาเป็นตัวไม่ได้ ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีอนุภาคสารสกัดชนิดพิเศษที่ทำให้แมลงตัวเต็มวัยมีอาการกรามแข็ง กัดทำลายได้ยาก จึงทำให้พืชเสียหายได้น้อยลง
เมื่อใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 เป็นประจำต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาของแมลงศัตรูพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ พร้อมทั้งเคลือบถนอมผิวของใบและผลิตผลให้สวยเงางาม สร้างคุณภาพผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด  ทุกช่วงอายุของพืช และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
อัตราการใช้เอส-แมทริกซ์ สูตร 4  1  ขวด ( 500 ซีซี.) ฉีดได้พื้นที่ 10  ไร่
หมายเหตุ  :   ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้
ข้อแนะนำ  :  ควรฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ช่วงกลางวันควรหลีกเลี่ยง
ราคาสินค้า : 1,188 บาท
PV : 250 คะแนน
smatrix5

เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

นวัตกรรมสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเข้าฟื้นบำรุงเซลล์พืชลึกถึงระดับพันธุกรรม (DNA) ได้ตรงจุด มีส่วนประกอบของกลุ่มโปรตีนเซลล์ต้นกำเนิดที่สกัดจากพืชนานาชนิด มีความแตกต่างกับวิตามินเสริมหรือฮอร์โมนเสริมทั่วไป เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพตรงตามสายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด โดยให้คุณประโยชน์ที่สำคัญ 3 ประการดังนี้
1. ปลุก
กระตุ้นกลไกการทำงานของเซลล์ในระบบต่างๆ เช่น ระบบเนื้อเยื่อพืช ระบบราก ระบบท่อลำเลียงอาหารและน้ำ และอื่นๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องสมวัย ไม่ชะงักงันง่าย
2. ซ่อม
สเต็มเซลล์มีขนาดเล็กมาก สามารถซึมเข้าถึงระดับพันธุกรรม (DNA) ของพืช ช่วยทำการซ่อมแซมเซลล์พืชที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และส่งเสริมการสร้างเซลล์พืชใหม่ต่อไป
3. สร้าง
สเต็มเซลล์จะเข้าฟื้นฟูเซลล์ด้วยการสร้างเซลล์พืชใหม่ตามธรรมชาติ ในร่างของพืชซึ่งเป็นเซลล์หลักนั้นๆ ด้วย ส่งผลให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง ให้ผลิตผลได้อย่างเต็มที่ และเจริญวัยได้จนถึงอายุขัยที่แท้จริงของพืช
ขนาด : 10 ซี.ซี.
วิธีการใช้ : อัตราการใช้ 10 ซี.ซี. ฉีดได้พื้นที่ 5 ไร่
หมายเหตุ 
– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 5 เพียงอย่างเดียวในการฉีดพ่น
– สามารถใช้ร่วมกับ เอส-แมททริกซ์ สูตรใดก็ได้

– สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ ได้

ข้อแนะนำ : 
– จำนวน 10 หยด เท่ากับ 1 ซี.ซี. โดยประมาณ
– การใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ช่วงกลางวันควรหลีกเลี่ยง
ราคาสินค้า : 1,245 บาท
PV : 200 คะแนน

Smatrix6

เอส-แมททริกซ์ สูตร 6
S-Matrix F6

ป้องกันและยับยั้งโรคพืชจากเชื้อรา แบคทีเรียและไวรัส ครอบคลุมบนดินและใต้ดิน ด้วยนาโนเทคโนโลยี

เอส-แมททริกซ์สูตร 6 นวัตกรรมสารอินทรีย์พิเศษสูตรเข้มข้นชนิดผง ประด้วยด้วยอนุภาค Crystal Carbon Compound (CCC) ขนาดเล็กระดับโมเลกุล พร้อมผสมน้ำละลายน้ำได้เร็ว แล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบของพืช สามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์เนื้อเยื่อของพืชทั้งหมดได้ทันที เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราทุกชนิดอย่างทั่วถึง เช่น ใบขีดสีน้ำตาล ใบจุดสีน้ำตาล กาบใบเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน ต้นเน่า ราแป้ง ราน้ำค้าง ราดำ แอนแทรคโนส ใบไหม้ โรคใบเหี่ยว โรคแคงเกอร์ ฯลฯ เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเหมาะกับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัยของพืช พร้อมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ราคาสินค้า : 2,500 บาท
ขนาดบรรจุ : 10 ซอง (ซองละ 10 กรัม)
พีวี : 400
รหัสสินค้า : 5917001000024


อัตราการใช้

พืชผัก

ชนิดของโรค

โรคใบจุดสีม่วง, โรคแอนแทรคโนส, โรคหอมเลื้อย, โรคเน่าเละ, โรคราสนิม, โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรคไส้ดำ

อัตราการใช้

5-10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร

ไม้ดอก, ไม้ประดับ

ชนิดของโรค

โรคใบจุดดำ, โรคราสนิม, โรคดอกเน่า, โรคราแป้ง, โรคราสีเทา

อัตราการใช้

5-10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร

พืชไร่ – นาข้าว

ชนิดของโรค

โรคเมล็ดด่าง, โรคกาบใบแห้งโรค, ใบขีดสีน้ำตาล, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคดอกกระถิน, โรคใบไหม้, โรคคอรวงเน่า

อัตราการใช้

5-10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล – ไม้ยืนต้น

ชนิดของโรค

โรคแอนแทรคโนส, โรคแคงเกอร์, โรครากเน่า, โรคโคนเน่า, โรคราแป้ง, โรคผลเน่า, โรคราดำ, โรคช่อดอกแห้ง, โรคผลจุด, โรคใบไหม้, โรคราน้ำค้าง, โรคยอดโกร๋น

อัตราการใช้

5-10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร


ข้อแนะนำ
:หมายเหตุ ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอื่นๆได้

 1. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช ควรใช้ร่วมกันระหว่าง เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 
+ เอส-แมททริกซ์ สูตร 5 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 6
 2. กรณีที่พืชแสดงอาการผิดปกติที่เกิดจากโรคพืช แนะนำใช้สารเคมี 
ป้องกันกำจัดโรคพืชร่วมกับเอส-แมททริกซ์ สูตร 6
 3. ควรฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ช่วงกลางวันควรหลีกเลี่ยง

smatrix 1 plus

เอส-แมททริกซ์ 1 พลัส

สารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช

วัคซีนพืช+สเต็มเซลล์

รากยาว ผลใหญ่ ใบเขียว

นวัตกรรมสารอาหารและวัคซีนพืชธรรมชาติ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค , บริษัท เอส.เอ.บี. ซัพพลาย จำกัด และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด โดยใช้นวัตกรรมผสมผสานเทคโนโลยีการผลิต Warp Innovation ของ S.A.B. ร่วมกับเทคโนโลยี NABCOS ของG.I.B.จึงได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดใหม่ โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ100%ที่สำคัญคือ Stem Cell และ COS ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านปัจจัยการเกษตร

Multi Mineral Chito Amino Acid Bio-Organic Chelate (MAC)

นวัตกรรมสารส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานของพืชสกัดจากธรรมชาติ100%

 Warp Innovation

นวัตกรรมในการผลิตสารเอส-แมททริกซ์ เพื่อให้สารสามารถซึมผ่านส่วนต่างๆของพืช ที่สัมผัสเนื้อสารซึมผ่านเข้าสู่ภายในเซลล์พืช โดยตรงอย่างรวดเร็ว

 นวัตกรรมสารอาหารและวัคซีนพืชธรรมชาติ

 • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช(Plant Immune Booster หรือ Elicitor)ทำให้พืชมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค แมลง สภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม
 • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ ความเขียวให้กับพืชทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่การงอกของเมล็ด การแตกกอ การติดใบ และให้ผล ส่งผลให้พืชมีน้ำหนักและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
 • ช่วยเสริมกลไกการทำงานทุกส่วนของพืชอย่างมีประสิทธภาพ ซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์พืชที่เสื่อมคุณภาพ
  สร้างเซลล์พืชใหม่ทดแทนส่วนที่เสียไป ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยเจริญเติบโตจนถึงอายุขัยของพืช
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่มีสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดชื่อมัลติ มิเนอรัล ไคโต อะมิโน แอซิด ไบโอ-ออร์แกนิค คีเลต สารจากธรรมชาติที่มีขนาดเล็ก พืชสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ได้ทันที ช่วยพัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อพืชครบถ้วน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
  โปรแตสเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน
  โมลิบดีนัมและคลอรีน
 • มีเทคโนโลยี สเต็มเซลล์ปลุก ซ่อม สร้างเซลล์พืช
 • มีสารอาหารจากธรรมชาติ 

ดินดี พืชดี ผลลัพธ์ดี 100%

ราคาสินค้า 2,600 บาท
ขนาดบรรจุ : 500 ซี.ซี.
พีวี 400 คะแนน
รหัสสินค้า : 5917001000026

สั่งสินค้าด้วยวิธี

ค่าจัดส่ง 100 บาท (ส่งแบบ EMS)

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง วันที่โอน เวลา และธนาคารที่โอน มาที่ 087-917-6450 

ธนาคารกรุงเทพ       เลขบัญชี   215-0-34940-1     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกรุงไทย       เลขบัญชี   010-0-29482-0     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกสิกรไทย    เลขบัญชี่   013-2-93876-8      ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : CHUMPOL-2523

โทร.087-917-6450
เนื่องจากมีลูกค้า สั่งสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อจะได้ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้กลับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น..

ขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนและใช้ บริการ เราจะบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และรวดเร็ว พร้อมดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน