Smatrixcenter

S-Matrix

smatrixcenter

การเปิดศูนย์ SMATRIX CENTER 

ศูนย์-เอส-แมททริกซ์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นจุดบริการในการกระจายผลิตภัณฑ์ S-Matrix เอส-แมททริกซ์ ให้กับหุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ในระดับอำเภอและตำบล และเป็นจุดสั่งซื้อสินค้าและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และธุรกรรมสำหรับหุ้นส่วนธุรกิจ เอสเนเจอร์ ในบริเวณพื่นที่ใกล้เคียงในระดับอำเภอ

 เงื่อนไขในการเปิดศูนย์

1. หุ้นส่วนธุรกิจผู้ขอเปิดศูนย์ จะต้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เอสเนเจอร์ ที่ดำรงคุณสมบัติในระดับ ดับเบิ้ลสตาร์ หรือสูงขึ้นไป เป็นเวลา 1 เดือน

2. มีหุ้นส่วนธุรกิจ เอสเนเจอร์ ตำแหน่ง ลีดเดอร์ และสูงขึ้นไปที่เป็นผู้แนะนำตรงทำการรับรอง อย่างน้อย 1 คน

3. ดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฏจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ์ในการเป็นนักธุรกิจที่ดี

สถานที่ทำการศูนย์

ที่ตั้งห้างจากสาขาของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 50 กิโลเมตร กำหนดให้มีศูนย์ฯ 1 อำเภอ ต่อ 1 ศูนย์ฯ อาคารพานิชย์ 2 ชั้น หรือบ้าน ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำธุรกิจ รวมไม่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร

โดยแบ่งเป็น

– สถานที่สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ สต็อก และเบิก-จ่าย ผลิตภัณฑ์

– สถานที่สำหรับฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจ โดยดำเนินการ 5 วันทำการต่อสัปดาห์ และต่อวันไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงทำการ

– ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในหมวดเดียวกันกับ สินค้าเอส-แมททริกซ์ ได้ เช่น ปุ๋ย เม็ด น้ำฮอร์โมน สารปรับปรุงดิน เคมี สำหรับพืชและแมลง ทุกชนิด

การแจ้งยอดศูนย์ เอส-แมททริกซ์

การแจ้งยอดต้องทำภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป กรณีวันที่ 25 เป็นวันหยุด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณี (จำนวนวันสูงสุดรอบแรก 57 วัน)

ผลประโยชน์และสิทธิ์ที่ได้รับในการเปิดศูนย์ เอส-แมททริกซ์

1. ได้รับสิทธิ์ในการทำการตลาดและบริการด้านการสั่งซื้อสินค้า เอส-แมททริกซ์ในอำเภอนั้นๆ เป็นเวลา 2 ปี

2. ได้รับสิทธิ์ในการสัมนาอบรมความรู้พื้นฐาน 1 วันเต็มจากวิทยากรมืออาชีพจากบริษัทฯ

3. ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะศูนย์ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการเปิดศูนย์

4. ได้รับสิทธิ์ในการร่วมสัมมนาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

5. ได้รับจัดตกแต่งศูนย์ ตามมาตรฐานจากบริษัทฯ

6. ได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เอส-แมททริกซ์ จากบริษัทฯ

7. ได้รับสิทธิ์เข้าประกวดการแข่งขันศูนย์ ดีเด่น พร้อมชิงรางวัลตามที่บริษัทฯ ประกาศ

8. ได้รับผลประโยชน์ตามแผนการตลาดของเอสเนเจอร์ปกติ

s-matrixcenter

ภาพเอสแมททริกซ์

เอสแมททริกซ์

ตัวอย่างการลงทุน

ตัวอย่างลงทุนเอสแมททริกซ์

 

ศูนย์Smatrix